Фотосувенири

Щампи върху тениски

Снимка върху бяла тениска:
А4 - 12,00 лв.
А5 - 9,00 лв.

Снимка върху цветна тениска:
А4 - 14,00 лв.
А5 - 10,00 лв.

Бяла тениска със снимки от двете страни:
А4 - 20,00 лв.
А5 - 15,00 лв.

Цветна тениска със снимки от двете страни:
А4 - 25,00 лв.
А5 - 18,00 лв.

Надпис върху тениска:
А4 - 12,00 лв.
А5 - 10,00 лв.

Снимки върху чаши

Снимки и надписи върху чаша - 13,00 лв.
Снимки и надписи върху магическачаша - 18,00 лв.

Стенни часовници със снимка

Стенен часовник със снимка - 19,00 лв.

Ключодържатели със снимка

Ключодържатели със снимки - 3,00 - 5,00 лв.

преспапиета, касички със снимки

Преспапиета, касички със снимки, и др.